Nu summerar vi cannabisåret 2020

22 december 2020

Vi befinner oss mitt i en dödlig pandemi och sjukvården är minst sagt överansträngd. Det gör att operationer som inte är akuta ställs in och icke-essentiell vård står på paus. Vårdköerna växer och vi som samhälle står inför stora utmaningar.

Inom kort så ligger Covid-19 bakom oss och då står vi kvar med en enorm vårdskuld som vi måste jobba bort så snabbt som möjligt.

Bort med opiaterna

Vi vet att medicinsk cannabis fungerar bra mot smärta, tremors och flera andra indikationer. Dessutom vet vi att preparaten inte ger något fysiskt beroende eller andra allvarliga biverkningar. Ändå är tyvärr åtkomligheten på medicinsk cannabis i Sverige låg.

Det skapar ett onödigt lidande hos breda patientgrupper, speciellt för dem med långvarig och svår smärta. Vi jobbar därför intensivt med att öka tillgängligheten på en rad olika preparat. Vi räknar med att kunna hjälpa tusentals patienter i Sverige, redan nu i januari 2021, med cannabisbaserade preparat i flera olika beredningsformer.

Nya preparat på marknaden

Idag hade vi hoppats på att kunna presentera nya medicinska preparat, baserade på medicinsk cannabis, men tyvärr har processen dragit ut på tiden. Den som väntar på något gott får tyvärr vänta alldeles för länge, speciellt under detta pandemiår.

Vårt dotterbolag Aureum Pharma arbetar med läkemedelsutveckling och håller just nu på att ta fram preparat som är doserade och klara utifrån torkat växtmaterial av nya strains, fluidum-destillat (“olja”), isolat och inhaleringsdosetter.

Tyvärr måste vi avvakta till nästa nyhetsbrev med att presentera de nya preparaten