Från råvara till färdig medicin

Medicinsk cannabis har idag kompletterat, eller till och med ersatt, flera preparat för exempelvis muskelavslappning vid multipel skleros (MS) och Parkinson. Det finns ingen anledning att tro att utvecklingen stannar där.

Vi tror att cannabinoider kommer att avlösa de läkemedel som ofta används vid symptomlindring av bland annat tremor, cerebral pares (CP), neuropatisk smärta, epilepsi, stressbesvär och kronisk trötthetssyndrom (ME). Framförallt ser vi att medicinsk cannabis kan hjälpa till med att minska användningen av opiater i vården.

Därför utvecklar och producerar vi flera human- och veterinärläkemedel med aktiva substanser från extrakt, stoft och fluidum av hampaväxten Cannabis Sativa L + 0,2 % THC. Det rör sig både om råvaror och aktiva läkemedelssubstanser för läkemedelsindustrin, white labels för export och produktion av hyllfärdiga preparat för försäljning under eget märke.

Vårt mål är att möta och lindra patientens sjukdomssymtom med noga formulerade, kliniskt testade och diagnosanpassade läkemedel.

»I Sverige har vi en brist på godkända läkemedel med cannabinoider som aktiva substanser. Faktum är att det bara finns ett godkänt preparat på marknaden idag och det är orimligt. Detta ska vi ändra på!«

– Therese Nader, vd Aureum Pharma AB

Idag förskrivs läkemedel med olika cannabinoider som aktiv substans till ett stort antal patienter varje år och två läkarmottagningar i Sverige har en uttalad inriktning på medicinsk cannabis för patienter. Dessa är Smärtcentrum Malmö och Spinalis i Stockholm.

Vi söker vårdpersonal. Läs mer om vilka tjänster vi ska tillsätt på vår karriärsida.

Aureum Pharma i korthet

Grossist verksamhet med cannabis baserade preparat, allt från växtmaterial, extrakt, stoft och fluidumisolat THC/ CBD. Preparaten förpackas både under eget varumärke och som white label för distribution inom Sverige och inom kort även inom EU.

Kvalitetssäkring

Tillstånd och certifieringar: All tillverkning sker enligt Good Manufacturing Practice (GMP), Good Distribution Practice (GDP) och med partihandels och narkotikatillstånd.

För läkemedelsindustrin

I tredje parts laboratorium tillverkas extrakt och isolat av fluidum och stoft med hög renhetsgrad för både forskning och produktion. Vi tar vara på hela plantan genom bla tork och kurering, frystorkning, vacuumförpackning av blad, kvist, stam, rot och blommor. Vi kan erbjuda våra kunder en stor variation av “Strains” sativor, hybrider och indica.

Marknadsplan i korthet

Idag har vi två hemmamarknader för medicinsk cannabis: Sverige och Grekland. Därefter kommer vi att etablera oss i de nordiska och baltiska länderna; sedan går vi vidare med Europa i stort.