Integritetspolicy

Aureum Life AB (i texten även ”vi”) arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid din användning av våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar av denna integritetspolicy genom att besöka vår webbplats.

Vad omfattar policyn?

  • Policyn handlar om hur Aureum Life AB hanterar den personliga information som vi mottar och samlar in genom webbplatsen https://aureumlife.se. Personlig information är information som kan identifiera dig, exempelvis ditt namn, adress, epost-adress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen.
  • Policyn behandlar inte andra företag som Aureum Life AB inte äger eller kontrollerar, eller andra som inte är anställda av Aureum Life AB.
  • Vi tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Vad vi gör med informationen:

  • Vi samlar personlig information såsom namn, epost-adress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt.
  • Vi mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server.
  • Vi använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster samt för att förbättra våra tjänster.
  • Vi säljer inte informationen till någon tredje part.

Länkar

Våra webbplatser innehåller länkar till andra platser på internet. Vi kan inte ta ansvar för hanteringen av personuppgifter på dessa platser, men uppmanar besökare att ta del av den policy för personlig information som gäller för respektive webbplats.

Kontakt

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter skicka e-post till info@aureumlife.se, eller skriv till Aureum Life AB, Box 11248, Se-100 61 Stockholm. Du har rätt att (en gång per år) begära information om vilka uppgifter som finns om dig. Vidare kan du alltid kontakta oss om du önskar korrigera, radera eller spärra dina personuppgifter.

Din personliga integritet

Vi behandlar dina personuppgifter med respekt. De tillhör dig och vi har bara fått låna dem av dig under en begränsad tid. Därför kommer vi alltid att vara öppna med vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte vi samlar in dem och hur länge vi behåller dem.

Aureum Life AB

Sankt Göransgatan 126, 
Stockholm

Växel: +46 (0)8 586 383 00
E-post: info@aureumlife.se