Aureum Healthcare slåss för smärtpatienters rätt till cannabisbaserad medicin

Region Stockholm har nu tydligen bestämt sig för att försöka stänga ner Aureum Healthcares Högspecialiserade smärtklinik, eftersom man ogillar att Aureum behandlar smärtpatienter med cannabisbaserade läkemedel istället för att slentrianmässigt skriva ut tunga opioider enligt Regionen Stockholms (O) kloka listan.

Det som Region Stockholm har gjort rent formellt är att meddela ett beslut om att de stänger ner Aureum Healthcares arbetsplatskod från den 10 oktober 2022. Arbetsplatskoden behövs för att läkarna ska kunna skriva ut recept. Om beslutet skulle stå sig skulle Aureums läkare alltså inte kunna skriva ut några recept i fortsättningen.

Aureum Healthcare motsätter sig stängningsförsöket från Region Stockholm, och har kopplat ett team av sakkunniga konsulter, experter och jurister på ärendet. Vi hoppas med detta att kunna hantera problemet så att ingen av våra patienter blir av med sin förskrivna medicin eller drabbas av andra negativa effekter. Tyvärr så har man redan från kliniken registrerat flertalet patientskador som direkt kan kopplas och härledas beslutet i fråga.

Om du är patient hos Aureum Healthcare och behöver förnya ditt recept, är du välkommen att kontakta Aureum så snart som möjligt, så att vi kan boka in ett återbesök för receptförnyelse innan den 10 oktober.

Region Stockholms beslut grundar sig på att Aureum Healthcare skriver ut cannabisbaserade läkemedel, vilket är helt i enlighet med dom lagar som Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för.

Region Stockholm anser sig dock stå över Läkemedelsverket, och har tagit fram en egen lista med rekommenderade läkemedel, där cannabisbaserade läkemedel mot smärta inte finns med. Regionen anser sig ha rätt att dra in Aureums rätt att skriva recept eftersom Aureum följer Läkemedelsverkets lagar och regler istället för Region Stockholms egenpåhittade råd och riktlinjer som dom försöker göra tvingande.

Ingen utomstående har rätt att i förhand ”bestämma” vilken vård, behandling och medicinering som ordineras patienten av dennes praktiserande och legitimerade Läkare. Vilket också är noga reglerat och skyddat i lag. Tillsynsmyndighet kan granska förskrivningen och kommentera den samma i efterhand, allt annat är lagbrott.

Region Stockholm har genom sitt beslut skapat stor oro bland Aureums patienter.  I skrivande stund har över 500 av Aureums totalt ca 4000 patienter kontaktat mottagningen, då de känner mycket stor oro och rädsla för att beslutet ska påverka deras behandlingsplan kraftigt negativt. Den oron innebär att Region Stockholms beslut redan har förorsakat en vårdskada för ett stort antal patienter. Aureum har därför skyldighet enligt lag att upprätta en Lex Maria-anmälan och ange Region Stockholms beslut som orsak till den uppkomna vårdskadan patienterna nu genomlider.

Aureum är också i kontakt med Inspektionen för vård och omsorg IVO i ärendet, och arbetar just nu på alla sätt för att hantera problemet så att mottagningen så snart som möjligt kan fortsätta fungera normalt igen och man kan åta sig och hjälpa fler patienter till ett bättre liv utan smärta, med ökad rörlighet och utan beroende framkallande dödliga opiater.

I nuläget är det dock svårt att svara på exakt vad som kommer hända juridiskt, och hur lång tid det ärende kommer att ta. Vi kommer lämna nödvändig information om ärendet till samtliga våra patienter löpande.

Du som känner oro över Region Stockholms beslut, kontakta Aureum Healthcares vård team på det nyinrättade journumret 0735 95 77 45

Jourlinjen är öppen & bemannad dygnet runt tills vidare.

Du kan också kontakta Aureum Healthcare precis som vanligt här.