Hej och välkommen till Aurea Care, en högspecialiserad smärtmottagning.

Vi har under de senaste månaderna haft ett enormt stort antal patienter som sökt sig till våra mottagningar, vilket tyvärr har skapat en lång kö med patienter…

För att säkerställa kvaliteten på vår vård så har vi ni nu utökat vårt vårdteam med fler duktiga medarbetare. Fler läkare samt sjuksköterskor är på plats, därav har vi nu skapat en högre vårdkapacitet på våra mottagningar i Stockholm och Kristianstad.

I dag har vi gott om lediga tider att erbjuda våra nya och gamla patienter för läkarbesök. Boka ditt läkarbesök idag genom att göra en egenremiss, det går snabbt och enkelt. första konsultationen är helt kostnadsfri och tar cirka 30 minuter. Välkommen.

Gör en egenremiss
snabbt och enkelt

Du har väl inte missat att forskaren och molekylärfarmakologen Stefan Broselid, Ph.D. startat en vetenskapsblogg med fokus på utbildning om det Endocannabinoida Systemet och hur medicinsk cannabis faktiskt fungerar. Bloggen är en registrerad periodisk skrift och innehar utgivningsbevis.

Aurea Care Medical Science Journal

Det saknade kapitlet: Hur läroböcker i fysiologi misslyckas med att inkludera ECS

”Med tanke på den kritiska roll som ECS spelar för människors hälsa och sjukdom är det oroande att det inte har inkluderats i ”Guyton och Hall: Textbook in Medical Physiology”, en av de mest välrespekterade och använda utbildningsböckerna inom medicinsk fysiologi som används av medicinska fakulteter över hela världen. Det är frestande att koppla denna brist på information till den nuvarande bristen på förståelse och acceptans av systemet bland majoriteten av medicinska yrkesverksamma och utbildare. (…) Oavsett anledningen förtjänar ECS mer uppmärksamhet och erkännande inom utbildning i mänsklig fysiologi. Fysiologin hos ECS har ingenting att göra med cannabis och bör inte tillåtas att betraktas som kontroversiellt. ECS är biologi.”

Aurea Care Medical Science Journal är en vetenskaplig tidskrift på engelska med utgivningstillstånd riktad till läkare, sjuksköterskor, farmaceuter, forskare och andra anställda inom hälso- och sjukvårdssektorn som önskar utbilda sig inom fysiologin om det endocannabinoida systemet och vetenskapen bakom hur och varför medicinsk cannabis fungerar. Det är inte en vetenskaplig tidskrift i vilken du hittar originalforskningsstudier, i stället publicerar vi vetenskapligt validerat utbildningsmaterial, sammanfattningar av vetenskapliga studier, expertåsikter, intervjuer med yrkesverksamma inom den medicinska cannabis-industrin, videor och annat. Innehållet kommer att inkludera originaltexter producerade av Key Opinion Leaders inom den globala medicinska cannabissektorn.

Chefredaktör för tidningen är Stefan Broselid, Ph.D.
Twittra med Broselid och följ honom på Linkedin.

Forskning
Rön & Studier

Nu har vi tillsatt det vi kallar för patientstödjare, detta då vi värnar om våra patienter och vårdkvalitet. Vi har uppmärksammat att många av våra patienter har det svårt ekonomisk just nu och detta vill vi hjälpa till med.

Som patient hos Aurea Care kan du kontakta Frö för stöd och hjälp. Konsultationen är helt kostnadsfri för alla våra patienter, detta för att du som patient ska få stöd med att bland annat reda ut hur man gör för att få ekonomisk hjälp för privata vårdkostnader. Det finns en rad olika alternativ som Frö kommer berätta mer om.

Från Frö till Patient

Frö Fröström, patientstödjare Aurea Care, Frö är 23 år, är utbildad yogainstruktör och har jobbat inom Aureum Life-koncernen sedan maj 2022, bland annat så var Frö gästansvarig på Stockholm Medical Cannabis Conference 2022 och har jobbat på mottagning sedan september med bland annat patienters egenremisser. Så många av er har nog redan haft kontakt med Frö.

Självklart kan du som patient kontakta Frö för vad det än må vara, exempelvis för att dela upp din vårdkostnad i delbetalningar, eller om du känner dig missnöjd med något i din vårdkontakt med oss på mottagningen. Du når Frö från och med måndagen den 3 april 2023. Du når Frö på tele: 073 583 55 63 eller epost: fro.frostrom@aureacare.se