Svenskt Cannabisbolag först i världen med att annonsera cannabis på Twitter!

Efter det att Elon Musk i förra veckan gick ut med världsnyheten att det nu är fritt fram för cannabisindustrin att annonsera sig på Twitter, så blev det svenska cannabisboaget Aureum Life först i världen med att prova på att skapa betald annons/ informationskampanj för medicinsk cannabis på Twitter.

Den informationskampanj som det svenska cannabisinvestmentbolaget startade på Twitter i förra veckan innefattade bland annat en kortfilm om hur tillgängligt medicinsk cannabis kan komma att bli i Sverige och världen i framtiden.

Filmen är utgiven av den Sverige baserade vetenskapliga tidskriften Aurea Care Medical Science Journal. Informationskampanjens syfte är att främja kunskap och utbildning samt undanröja gamla stigman som omgärdar medicinsk cannabis och därmed också öka tillgängligheten till medicinsk cannabis för först och främst smärtpatienter i Sverige som idag lider av den överförskrivning av opiater som just nu sker i Sverige.

Twitter har idag tilldelat Aureum Life koncernen en annonskredit på 80 000 USD.

Man ser från Aureum Life att detta kommer gynna alla världens cannabispatienter samt även cannabisindustri och man tackar Elon Musk för ett mycket bra initiativ, ett initiativ som man nu tycker att alla andra sociala media plattformar borde ta efter.

Kort om Aureum Life: Aureum Life Investments AB är Sveriges första cannabisbolag, man startade 2018. Bolaget har skapat flera lyckade satsningar inom cannabisindustrin, bland annat så driver man genom dotterbolag medicinska cannabiskliniker i Sverige. I koncernen ingår bland annat läkemedelsbolaget Aureum Pharma AB och vårdbolaget Aurea Care AB.

Kort om Aurea Care Medical Science Journal: Aurea Care Medical Science Journal är en periodiskskrift med utgivningsbevis i Sverige, som startats av cannabis forskaren Stefan Broselid, Phd Farmakologi, Aureum Life och Otto News. Man fokuserar på nyhetspublicering avseende det senaste inom medicinsk cannabisforskning, vetenskap, kunskapsdelning samt utbildning. Aurea Care Medical Science Journal startar upp en helt ny webbplats för nyhetspublicering inom kort.

Hur blev Aureum Koncernen först? Jo man smygstartade annonseringen den 12:e Februari då det fortfarande inte var tillåtet att annonsera Cannabis på Twitter, alltså 3 dagar innan Elon Musk och Twitter godkände annonser gällande Cannabis!

Se länkar till den informationskampanj som genom betald annonsering publicerats på Twitter:

Aurea Care på Twitter.

Aurea Care webbplats.

Mer om Aureum Life.

Mer om Otto News.