Cannabisklinik stämmer Region Stockholm!

Aureum Healthcare, i media kallad för cannabisklinik, är en högspecialiserad vårdgivare inom modern smärtbehandling. Region Stockholms Hälso- och Sjukvårdsförvaltning har meddelat mottagningen om omedelbar temporär avstängning!

Region Stockholm beslut av den 7 september (meddelat Aureum Healthcare dagen efter valet den 12 september) kommer i praktiken stänga ned (Cannabisklinikens) vårdbolaget Aureum Healthcares verksamhet och därmed har Region Stockholm orsakat omfattande vårdskada hos mottagningens patienter, som nu kommer tvingas att avsluta sina behandlingar med medicinsk cannabis. Behandlingar som givit tusentals patienter god och säker effekt, vilket mottagningen idag mycket noga har dokumenterat.

Nu kräver Aureum Healthcare Region Stockholm på skadestånd enligt en till Region Stockholms HSF ställd skrivelse.

“Region Stockholms nedstängningsbeslut av Aureums vårdverksamhet är inte förenligt med svensk lag och än mindre är Region Stockholm rätt tillsynsmyndighet för ärendet. Om det idag med det vi nu vet ens kan kallas för ett tillsynsärende i lagens betraktelse, det som Region Stockholm nu sysslar med. Jag har förklarat för beslutsfattarna i regionen att om deras beslut om stängning av arbetsplatskod och därmed mottagningen, har och kommer skapa svår vårdskada hos mina patienter, men det skiter Regionens direktörer att lyssna på, dom ska bara stänga oss” – säger Angelica Örnell, VD Aureum Healthcare AB.

En Lex Maria anmälan upprättades av Aureum Healthcare 2022-09-18, det med anledning av att Region Stockholms beslut meddelades så har det orsakat vårdskada hos hundratals av mottagningens patienter, en vårdskada som kan komma att leda till oavsiktliga opiatöverdoser. Mottagningen har under dom senaste veckorna tagit emot nära tusentalet oroliga patientsamtal. I Lex Maria anmälan så anges det beslut som Region Stockholm meddelat mottagningen som ensamt skäl till vårdskada.

Man har från Aureum Healthcares sida vidtagit övergripande åtgärder för att utreda lagligheten i Region Stockholms HSF beslut av den 7 september 2022 och en polisanmälan avseende vållande till vårdskada kan inte uteslutas att kommer riktas mot dom personer som undertecknat beslutet i fråga.

Om oss:

På Aureum Healthcare arbetar vi kliniskt med cannabis för medicinskt bruk och riktar in oss på flera terapiområden; tremor, multipel skleros (MS), cerebral pares (CP), neuropatisk smärta, epilepsi, stressbesvär och kronisk trötthetssyndrom (ME).

Presskontakt:

Christian Engström

Mail: christian.engstrom@aureumlife.se
Tel: +46 70 663 37 80

Dokument:

Pressmeddelande (PDF)
Delegationsbeslut 2022-09-07
Kvitto Lex Maria Anmälan 2022-09-18
Bilaga Lex Maria Anmälan 2022-09-18
Skadeståndskrav på Region Stockholm 2022-09-28
Mailkonversation Socialstyrelsen 2022-09-28
Yttrande till Socialstyrelsen 2022-09-29