Året som gått

När det närmar sig nyår brukar det vara tradition att summera året som gått. Det är ingen underdrift att säga att 2020 har varit ett omtumlande år och att pandemin som sveper över världen kommer att vara ett samtalsämne för generationer framåt.

Över lag har året varit bra när det kommer till laglig cannabis i världen – inte minst i USA. I samband med det amerikanska valet den 3 november skedde folkomröstningar om cannabis i fem delstater. I fyra delstater beslutade man sig för att legalisera cannabis för nöjesbruk och i den femte valde man att legalisera medicinsk användning av cannabis. Läs mer i vårt pressmeddelande.

I december röstade representanthuset i USA för att göra cannabis lagligt även på federal nivå och stryka gamla narkotikadomar ur brottsregistret. Även om den lagen förväntas fastna i senaten, som också måste rösta för förslaget, är det ändå ett tecken på att förändringens vindar blåser till vår favör.

Joe Biden, den tillträdande presidenten, har uttalat sig för en legalisering, även om det ännu inte är riktigt klart hur långt han vill gå och hur fort. Cannabisfrågan kommer att fortsätta att stå högt upp på den politiska agendan i USA under nästa år.

I flera andra länder har det också tagits olika steg i riktning mot en avkriminalisering eller legalisering. Exempelvis har senaten i Mexiko röstat för att legalisera cannabis och den politiska processen för att verkställa beslutet är redan igång.

I Europa har EU-domstolen underkänt en fransk lag som förbjuder försäljning av CBD-produkter. Enligt domstolen strider det franska förbudet mot EU-bestämmelser som fri rörlighet för varor på den inre marknaden. Den här domen kan göra det lättare att marknadsföra CBD-produkter även i Sverige, men än så länge är det för tidigt att dra några slutsatser.

Den internationella händelse som förmodligen påverkar Sverige allra mest är FN-beslutet att ta bort cannabis från listan över de allra tyngsta drogerna. Det kan ses som ett erkännande att cannabis har medicinska användningsområden. Glädjande nog var Sverige ett av de länder som röstade för den nya klassificeringen.

Det här ger oss ett hopp om en mer verklighetsanpassad och sansad syn på medicinsk cannabis även i vårt land.

Framtiden

Även för Aureum Life har 2020, trots pandemin och allt, varit ett bra år. Vi har kommit långt framåt med nya samarbetspartners, avtal, tillstånd och nya marknader. Året som står framför oss kommer att bli det viktigaste året någonsin, vad det gäller enskilda patienters tillgång till medicinsk cannabis i Sverige, Europa och världen i stort.

Vi tror att 2021 kommer att bli ett fantastiskt år, så fort pandemin lägger sig, och just därför tycker vi att det är värt att jobba hårt för det vi tror på. Vi är fulla av förhoppningar och brinner för att jobba i expressfart för att lösa alla svårigheter, rätta till misstag, dra nya lärdomar och nå våra målsättningar inom alla dotterbolagen.

Det skulle vara väldigt kul om du vill följa oss på resan in i framtiden.