Marijuana är Medicin, Inte tung Narkotika -säger FN

FN, The United Nations, tar bort cannabis från listan över de allra farligaste drogerna

Författare: Christian Engström, Presschef, Aureum Life

FN har nu bestämt att cannabis ska tas bort från listan över de allra farligaste drogerna, den så kallade Schedule IV. Beslutet togs den 2 december med röstsiffrorna 27–25, alltså en mycket knapp majoritet. Men en majoritet i alla fall och en seger för det sunda förnuftet.

FN-beslutet har ingen direkt påverkan på lagstiftningen i vare sig Sverige eller något annat land, eftersom det är länderna själva som i slutändan bestämmer om sin narkotikalagstiftning. Det är ändå ett mycket viktigt beslut, eftersom FN-klassificeringen har varit ett av förbudsivrarnas främsta argument.

Förhoppningsvis kommer det här att innebära att synen på medicinsk cannabis förändras även i Sverige. Redan idag är medicinsk cannabis tillåtet, men det omgärdas av så mycket byråkrati och specialregler att det ofta är svårt för patienter som blir hjälpta av cannabisbaserade läkemedel att få tillgång till dem i praktiken.

Ett av argumenten som motståndarna till medicinsk cannabis lutat sig mot har varit att FN klassat cannabis i Schedule IV, att det alltså är en mycket farlig drog utan något som helst medicinskt värde. Men det gäller alltså inte längre, efter omröstningen tidigare i veckan.

Att cannabis tas bort ur Schedule IV är också ett stort steg framåt för forskningen runt medicinsk cannabis. Även om det har kommit mer och mer forskning de senaste åren, har den stränga och orimliga FN-klassningen inneburit svårigheter för forskare. Nu kan vi förvänta oss fler studier i framtiden.

Vi kan också förvänta oss att FN-beslutet sätter fart på den politiska debatten om cannabis, både i Sverige och andra länder. Legaliseringsvågen som sveper över världen, både när det gäller medicinskt bruk och nöjesbruk, lär fortsätta och tillta i styrka.

Det kan till och med leda till att det på sikt börjar hända saker även i Sverige, som idag är ett av västvärldens mest extrema länder när det gäller att hålla fast vid en gammaldags dogmatisk syn på cannabis.

Läs mer hos New York Times.

Följ oss på Instagram och Twitter
Registrera dig för Aureum Lifes nyhetsbrev nu.

Följ med oss på den spännande resan in i cannabisens magiska och helande värld.