Legaliseringsvågen i USA rullar vidare

Författare: Christiania Engström, Presschef, Aureum Life

I skuggan av det amerikanska presidentvalet var det också sex delstater som hade folkomröstningar om narkotikapolitiken. I alla sex vann förslagen om att avkriminalisera eller legalisera.

De sex delstaterna som folkomröstade var:

  • Arizona legaliserar cannabis för nöjesbruk
  • Montana legaliserar cannabis för nöjesbruk
  • New Jersey legaliserar cannabis för nöjesbruk
  • South Dakota legaliserar cannabis för medicinsk användning och nöjesbruk
  • Mississippi legaliserar medicinsk användning av cannabis
  • Oregon avkriminaliserar personligt innehav av alla droger, och legaliserar medicinsk användning av psilocybinsvamp (“magic mushrooms”)

I den här uppställningen används orden “legalisering” och “avkriminalisering” i den vanliga betydelsen i narkotikadebatten. Legalisering betyder att det blir helt lagligt med både innehav, bruk och försäljning under kontrollerade former. Avkriminalisering betyder att innehav av mindre mängder för personligt bruk inte längre är straffbart, men att försäljning fortfarande är olagligt.

I Arizona, Montana och New Jersey var medicinsk användning av cannabis lagligt redan tidigare, men nu blir det även lagligt för vuxna att köpa cannabis för rekreationellt bruk (nöjesbruk). I South Dakota var medicinsk cannabis inte lagligt tidigare, men nu legaliseras både medicinsk användning och nöjesbruk samtidigt. Och Mississippi legaliserar medicinsk användning av cannabis.

Att det blev ja till cannabis i folkomröstningarna betyder inte att det blir lagligt omedelbart. Det ska tas fram detaljerad lagstiftning i var och en av delstaterna, och det kan ta lite tid. Men att det kommer att ske är helt klart.

I och med det här är cannabis lagligt i 15 av USA:s delstater, plus Washington D.C. I ytterligare 16 delstater är cannabis för nöjesbruk avkriminaliserat.

Folkomröstningarna i Oregon är ännu intressantare, eftersom de går bortom att bara handla om cannabis. Redan 1973 var Oregon den första amerikanska delstaten att avkriminalisera cannabis, och de legaliserade bruk och försäljning 2015. Nu går de vidare genom att dels avkriminalisera personligt innehav av alla droger, och dels tillåta försök med medicinsk användning av psilocybin.

Det är helt klart att legaliseringsvågen i USA rullar på med oförminskad styrka. Att det blev ja i samtliga folkomröstningar är ett tydligt tecken. Joe Bidens valseger väcker också förhoppningar om att cannabis kan avkriminaliseras eller legaliseras på federal nivå. Enligt amerikanska opinionsundersökningar anser två tredjedelar av alla amerikaner att cannabis ska legaliseras, så det lär bara vara en tidsfråga innan cannabis blir lagligt för både mediskt och nöjesbruk i hela USA.

Följ oss på Instagram och Twitter
Registrera Dig för nyhetsbrev.

Håll Dig frisk och säker. Håll avstånd, tvätta händerna och följ råden från Folkhälsomyndigheten.