Utbildningsmaterial, Medicinsk Cannabis i Sverige

Utbildning är det som tar samhällen framåt i utvecklingen. Bra utbildningsnivå i ett samhälle är och har alltid varit vägen till sunda informationsstrukturer, bra utveckling, god demokrati, nyskapande innovationer och där igenom vägen till ett bättre framgångsrikare samhälle. Därför har Aureum Life tillsammans med Stefan Broselid, Doktor i molekylär farmakologi vid Lunds universitet, författat, sammanställt och nu publicerat, ett enkelt och navigerbart utbildningsmaterial om medicinsk användning av Cannabis i Sverige.

Utbildningsmaterialet är en sammanställning över dagens kunskapsläge start grundat i de senaste decenniernas kliniska studier och forskningsresultat gällande medicinsk användning av Cannabis-baserade preparat i behandling av de vanligaste sjukdomarna och sjukdomsrelaterade symtom. Texterna är sammanställda med syftet att utgöra en resurs för såväl beslutsfattare, vårdgivare, vård och apoteksanställda, vårdtagare och deras anhöriga som är i behov av att kunna ta del av aktuell kunskap och vetenskapligt säkerställd information, för att kunna överväga om cannabisbaserad medicinsk farmakoterapi kan vara aktuellt att testa för deras aktuella indikation. Du hittar utbildningsmaterialet om medicinsk cannabis här: https://app.aureumlife.se/login/

Utbildningsmaterialet har gått på “remiss” till professorer, forskare, läkare, farmakologer, och många andra som i dag, dagligen arbetar med medicinsk cannabis, både i Sverige, Europa och internationellt. Förväntningen är att få ett brett internationellt stöd från sakkunniga experter vad det gäller dom terapeutiska egenskaper som cannabis besitter och så som det beskrivs i det sammanställda utbildningsmaterialet.