Stor cannabisaffär mellan Sverige och Danmark värd 37 miljoner kronor!

Det är genom ramverket i en avsiktsförklaring mellan det danska bolaget DanCann Pharma A/S och det svenska bolaget Aureum Pharma AB som denna storaffär planeras genomföras. Avsiktsförklaringen avser inköp av godkända medicinska cannabinoid baserade produkter på bulk, det är både THC och CBD dominanta beredningar och växtmaterial som avses och som kommer levereras från odling i Danmark till laboratorier i Sverige. Estimerad omsättning dom tre kommande åren och kan ge ett affärs värde på 37 miljoner SEK.

Den 28 april 2022 ingick Aureum Pharma AB avtal om affärsavsikt med DanCann Pharma A/S

Avtalet avser den svenska marknaden och löper på tre år där DanCann är leverantör och Aureum Pharma är uppköpare av cannabinoid baserade produkter till ett estimerat värde om 37 miljoner SEK under en period av tre år med en ömsesidig möjlighet till förläggning.

I oktober 2021 så besökte Aureums ledningsgrupp och vårdteam DanCanns odlingsfaciliteter och träffade bolagets VD Jeppe Krog Rasmussen med medarbetare.

“Det är en fantastisk och mycket högteknologisk odlingsanläggning, bland det bästa jag sett och jag har besökt samtliga odlingsanläggningar för medicinsk cannabis i Europa. Att träffa Jeppe och verksamhetsledningen för DanCann gav mig och mina kollegor gott förtroende för DanCann`s verksamhet och ambition. Jag har stort förtroende för att Jeppe med sitt team kommer kunna leverera produkter av högkvalitet och under lång tid. Det är just vad vi söker och vad våra patienter i Sverige behöver” -Säger Angelica Örnell, COO Aureum Life.

” -Jag är glad att svenska patienter inom en snar framtid kommer att få tillgång till våra produkter. Kvalitetssäkrade, standardiserade och enhetliga produkter, utan att – nödvändigtvis – använda strålning, på grund av vår metodik för att säkerställa dess renhet, vilket är mycket unikt i branschen. Vi ökar patienternas tillgänglighet till vår behandling genom att etablera oss på flera europeiska marknader. Vi har dock en speciell koppling till Sverige, hemlandet för många av våra investerare, och vi är stolta över att kunna tillkännage denna avsiktsförklaring med Aureum Pharma, och snart slutföras med ett bindande avtal, följt av kommunikation av ytterligare nya marknader att utforskas” -Säger Jeppe Krog Rasmussen, VD för DanCann Pharma

Man kommer från båda parter att jobba fram ett bindande avtal som kommer presenteras inom kort.

Mer om DanCann: https://www.dancann.com/
Mer om Aureum Life: https://aureumlife.se/
DanCann Pharma A/S och CEO, Jeppe Krog Rasmussen kommer som talare till Stockholm Medical Cannabis Conference (SMCC 2022) den 27 maj. Mer om SMCC 2022: https://smcc2022.se/

DanCann Pharma A/S grundades 2018 och är ett danskt biofarmaceutiskt företag som drivs av cannabinoider. DanCann Pharma är ett vertikalt integrerat, licensierat produktions- och distributionsföretag baserat i Danmark. Företaget fokuserar på att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya terapeutiska cannabinoider inom ett brett spektrum av sjukdomsområden. DanCann Pharma A/S (SS: DANCAN) är noterat på Spotlight Stock Market i Köpenhamn. För mer information, besök: www.dancann.com
Aureum Pharma AB är ett helägt dotterbolag till Aureum Life Investments AB, Aureum Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag och är innehavare av partihandelstillstånd, narkotikatillstånd samt EU- GDP licens för hantering av Cannabis baserade produkter, samtliga tillstånd och licenser bolaget innehar är godkända och utfärdade av svenska läkemedelsverket den 4 april 2021. Aureum Pharma AB är idag verksamma på den svenska marknaden och man startar inom kort liknande verksamheter i en rad andra EU länder. Aureum Life Investments AB är det första svenska cannabisbolaget med verksamheter som genom egna startupps tar medicinsk cannabis från frö till patient. I koncernen ingår följande bolag: Aureum Agricol AB, Aureum Healthcare AB och Aureum Pharma AB. Dom två sistnämnda bolagen har idag god omsättning som redovisar överskott av verksamhet. Aureum Life Investments AB är ett privatägt bolag.

Kontakter

Therese Nader, Verkställande direktör Aureum Pharma AB
therese.vd@aureumlife.se

Bilder

Länkar

Hemsida Aureum Life
Hemsida DanCann
Hemsida SMCC2022

Om Aureum Life

Aureum Life
BOX 112 48
100 61 Stockholm

https://www.aureumlife.se

Aureum Pharma AB, läkemedelsföretag med inriktning på medicinsk cannabis. Aureum Agricol AB, odlingsföretag. Aureum Life, moderbolag till Aureum Pharma och Aureum Agricol.