Cannabis in Focus blir på svenska Cannabis i fokus!

Cannabis i Fokus är en helt oberoende och fristående nyhetsajt för bransch nära nyheter för både industri, allmänhet och Cannabispatienter. Sajten lanseras inom kort, så håll ögon och öron öppna.

Forskning, framsteg och hälsa.

Cannabisplantan kanske till och med är äldre än människan¹ själv, men trots det vet vi förvånansvärt lite om den. Informationen som man med vetgirighet får söka sig till från blandade håll är ofta ofullständig, vinklad och tidvis del av någon politisk kampanj.

Cannabis i fokus ska verka för att på bred front bevaka nyheter i cannabisfrågan, göra sitt yttersta för att motbevisa de myterna som finns och stoppa konspirationsteoretikerna som länge haft både politiker- och utbildningssektorn i ett järngrepp. Det som publiceras i Cannabis i fokus ska vara grundat i seriös forskning och journalistiskt arbete.

Cannabis i fokus är ett oberoende media som inte tar ställning partipolitiskt eller i enstaka frågor. Redaktionens syfte är inte att driva en linje, utan verka som språkrör för att de olika åsikterna som finns i frågan ska ha någonstans att samlas. Cannabis i fokus ska ses som en bred plattform, där samtalet om cannabis kan ske utan förhinder och med grund i empirisk forskning och erkända metoder.

Grundläggande i detta kommer vara att verka för att alla sidorna som grundar sina argument i källgranskade fakta får höras och att med öppenhet möta de olika frågor och svar som kan dyka upp i framtiden.

Du kan följa Cannabis i Fokus på sociala medier facebook.com/canifokus, facebook.com/sweednews420 och i Cannabis in Focus forum. Och på webben: Cannabisifokus.se.