“Cannabis från frö till Patient” Tidningen Accent vill stoppa Aureum Lifes affärsidé ber socialutskottet kommentera verksamheten…

Nykterhetsorganisationernas sajt Accent har publicerat två mycket kritiska artiklar om vår affärsidé “från frö till patient” och låter ledamöterna i riksdagens socialutskott kommentera den bild Accent målar upp i artiklarna. De spontana kommentarerna från ledamöterna har, inte helt oväntat, varit mycket kritiska.

I första artikeln uttalar sig socialutskottets vice ordförande Kristina Nilsson (S) och ledamöterna Pia Steensland (KD) och Lina Nordquist (L).

Läs mer: Politikerna tagna på sängen av cannabisbolag

Sedan får Accent även kommentarer från socialutskottets ledamot Sofia Nilsson (C) och Miljöpartiets politiska sekreterare Anna-Klara Müntzing. Även mångårige debattören och läkaren Fred Nyberg uttalar sig kritiskt om Aureum Life.

Andra artikeln: Växande kritik mot svenskt cannabisbolag

Aureum Life svarar på kritiken:

affärsidé “från frö till patient” betyder att vi ska kunna bidra i alla delar av produktionskedjan; från att odla cannabis, ta fram läkemedel, behandla patienter till att forska. Det gör vi utifrån våra olika bolag i koncernen:

  • Aureum Life är vårt moderbolag
  • Aureum Healthcare driver smärtklinik
  • Aureum Pharma gör läkemedel mer tillgängliga
  • Aureum Agricol arbetar med odlingar

Att ha både hälsosjukvård och farmaceutisk verksamhet inom samma koncern ger ett unikt, sammanhållet och vetenskapligt material för både studier och forskning. I vårt fall inom bland annat cannabispreparat och smärtterapi.

“finns egentligen inte så mycket att kommentera i Socialutskottet, Drugnews och accents kritik, dom har redan fått för oss, jättebra kommentarer på sin kritik av deras egna läsare i deras egna sociala media kanaler, så det räcker så tycker jag, synd att dom helt missat vårt viktiga arbete med att minska användandet av tunga opiater inom vården ” -säger Therese Nader VD Aureum Life.

Vi räknar också med goda synergieffekter, som kommer att ge fördelar både för den enskilda patienten och att regionerna i framtiden kommer att få en lägre dagsdoskostnad för cannabispreparat. Idag går Sativex och Epediolex (godkända cannabisläkemedel) oftast inte under högkostnadsskyddet medans Bedrocans torkat växtmaterial (licenspreparat) går på patientens högkostnadsskydd.

Att vi dessutom i egen regi och kostnadseffektivt kan odla råmaterialet till preparaten positionerar oss så att vi kan skräddarsy ett medicinskt preparat från frö med den enskilda patienten och dennes vårdbehov i fokus.