Aureum Pharma GDP Certifikat & Partihandelstillstånd

Idag kan vi berätta att Aureum Lifes dotterbolag Aureum Pharma AB nu har erhållit EU-GDP godkännande med medföljande certifikat utfärdat av Svenska Läkemedelsverket samt partihandelstillstånd för handel av och med Bedrocans API:er, växtmaterial, fem olika strains, preparaten är för medicinsk användning i Sverige.

Nu startar vi ytterligare en verksamhetsgren och räknar med att under dom närmaste månaderna från Nederländerna till Sverige importera ca 15 kg växtmaterial per månad. Det krävs dock ytterligare två tillstånd från LV, narkotika och införseltillstånd, vilket bör vara klart inom 30 dgr. Vill du veta mer följ oss i sociala medier: Facebook, Instagram och: Twitter.

Allmän information om Aureum Pharma AB i korthet: Grossist verksamhet med cannabis baserade preparat, allt från växtmaterial, extrakt, stoft och fluidumisolat THC/ CBD. Preparaten förpackas både under eget varumärke och som white label för distribution inom Sverige och inom kort även inom EU.

EU-GDP certifikat. Partihandelstillstånd.