Aureum Healthcare

Nu under pandemin så erbjuder vi videobesök för alla patienter i hela Sverige.
Genom en omfattande och lyckad rekrytering av läkare och vårdpersonal så har vi nu ökat vårdteamets kapacitet markant. För Dig betyder detta att vi nu kan erbjuda alla i hela Sverige en omgående tidsbokning för läkarbesök (videobesök) inom 24 timmar efter att du gjort en egenremiss på vår webbplats: https://aureumlife.se/vardtagare/ Det är enkelt och går snabbt att göra en egenremiss.

Vi finns för att hjälpa Dig med att behandla och lindra svårbehandlad kronisk smärta, neuropatisk smärta och tremors, genom att möta den enskilda patientens behov, bland annat med noga formulerade, prövade preparat baserade på isolat av extrakt från växtriket, växter som odlas i kontrollerad miljö inomhus enligt GMP & GDP i bland annat Nederländerna och Danmark.

Vi erbjuder även KBT och Multimodal behandling. Vi tar hand om hela dig med målet att få ner din dagliga smärta så du kan leva i en bekvämare vardag. Vi hjälper dig som är i behov av nedtrappning, utfasning av opiater, för dig som lider av svåra biverkningar av opiaterna.