Vi söker läkare, sjuksköterskor, med flera

Vårt dotterbolag Aureum Healthcare är den första vårdenheten i Sverige med kliniskt vårdfokus på att behandla smärta och tremors med medicinsk cannabis. Under hösten har patientkön växt sig lång och är idag alldeles för lång, samtidigt som Läkemedelsverkets agerande försämrar läget markant.

Därför växlar vi upp genom att utannonsera flera tjänster inom smärta, psykiatri och beroende. Först och främst söker vi läkare, men också sjuksköterskor, sjukgymnaster och kiropraktorer för anställning vid vår vårdenhet på Sankt Göransgatan i Stockholm.

Vårt mål är att skapa den första vårdenheten i Sverige med ett helhetsgrepp kring just smärta, psykiatri och beroende. Medicinsk cannabis bör alltid vara det första valet vid smärtbehandling – inte det sista. Ingen patient borde behandlas med opiater så länge det finns andra alternativ.

Vård anpassad till pandemin

Under hösten har vi börjat träffa våra patienter via videokonferens, för att minska spridningen av coronaviruset SARS-CoV-2. Det har fungerat mycket bra och ett möte med en läkare genom datorn eller mobilen räknas lika mycket som ett fysiskt läkarbesök på en vårdcentral.

Det vanligaste är att man blir remitterad till oss från sin vårdcentral, men allt fler av våra patienter fyller i en självremiss och träffar någon av våra läkare på eget initiativ. Du kan fylla i din egenremiss på vår webbplats.

Du kommer att kunna boka ett läkarbesök online allra minst fram till februari, men det kan komma att förlängas beroende på hur smittspridningen ser ut i samhället senare under vintern.