Norges regering vill avkriminalisera narkotikabruk

Den norska regeringen har lagt ett förslag om att avkriminalisera bruket av alla sorters narkotika, från cannabis till heroin. Istället för straff ska man erbjuda vård. Syftet är att göra så att färre dör av överdoser av tung narkotika, och att skadorna från narkotika minskar.

Det ska fortfarande vara förbjudet sälja narkotika, precis som det är idag. Men samhället ska sluta jaga brukarna. Varken själva bruket eller innehav av mindre mängder för ska bestraffas. Förslaget går under namnet Rusreformen.

Bakom förslaget står regeringspartierna Høyre, Venstre och Kristelig Folkeparti. Översatt till svenska förhållanden motsvarar det närmast Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Enligt den senaste statistiken har Norge 66 narkotikadöda per miljon invånare i relevant ålder. Det är ungefär tre gånger så många döda som genomsnittet i EU.

“Straff skadar! Det fungerar inte. Vi kan inte längre basera den norska narkotikapolitiken på vad vi känner eller tror,” säger Guri Melby, kunskapsminister och partiledare för Venstre.

Stortinget kommer att rösta om reformen senare i vår. Förslaget är kontroversiellt, och alla håller inte med om att det här är rätt väg att gå. Men regeringspartierna står på sig och tar debatten.

Om Norge lägger om sin narkotikapolitik till att fokusera på att rädda liv, kommer det att påverka debatten även i Sverige. Med sina 66 döda per miljon har Norge de femte högsta dödstalen av de länder som ingår i EU:s jämförande statistik. Att politikerna vill undersöka nya vägar för att lösa problemet är både rimligt och hedervärt.

Men de allra högsta dödstalen i den här jämförelsen har Sverige, med 81 döda per miljon. Vi är allra sämst i EU, och låter flest dö. Och hos oss har debatten inte kommit lika långt ännu. De ansvariga svenska ministrarna hoppas fortfarande på att fler poliser och hårdare tag på ett mirakulöst sätt plötsligt ska vända trenden och göra Sverige till ett narkotikafritt drömsamhälle.

Trots att vi (precis som Norge) har försökt med exakt den politiken i minst 40 år, och bara fått fler narkotikadöda som resultat.

Att Norge undersöker nya vägar för att rädda liv och hjälpa utsatta människor är mycket glädjande. Röstar stortinget igenom Rusreformen kommer den svenska debatten få en välbehövlig injektion av både verklighetsanpassning och medmänsklighet. Med vilken moralisk rätt fortsätter vi med den politik som gjort oss till sämst i EU på att rädda liv?